Filmer

BPW ECO Air COMPACT

Vår nya trailerstandard vid körning on-road med axellast 9 t

Den moduluppbyggda luftfjädringen ECO Air COMPACT och de lätta ECO Air lufttankarna skapar tillsammans ett optimalt system. Färre varianter och förenklad montering leder till kortare ledtider och därmed minskade kostnader. Systemet inklusive ECO Air lufttanken är helt underhållsfritt och komponenterna kan ersättas med moduler. Innovativa detaljer som diagonala skruvförband och den speciella gummi-stålbussningen garanterar lång livslängd. Din trailer blir lönsam även på lång sikt. Innovativa detaljer som diagonala skruvförband och den speciella gummi-stål-bussningen garanterar lång livslängd. Din trailer blir lönsam även på lång sikt.

Byte av kulkoppling och påskjutningsdämpare

Informationsvideo
som visar arbetsstegen för byte av kulkoppling, påskjutningsdämpare eller förbindelsestag, dvs grundläggande arbeten vid service och reparationer.

BPW ECO Disc utbytesaktion: Intruktionsfilm (eng)

BPW ECO Disc challange (ger)

BPW training film – ECO Plus 2

ECO_Plus_2.wmv (11,8 MB)

BPW iDC – Intelligent Drive Control (eng)

BPW iDC – det innovativa stabiliseringssystemet för husvagnar.
Sidovind, spår i vägbanan eller plötsliga undanmanövrar kan vara obehagliga vid husvagnskörning. För släpfordonets egendynamik får släpet snabbt att kränga och pendla, vilket kan få hela ekipaget att sladda.
Nu finns hjälp att få genom innovativ elektronik i husvagnens chassisystem – med iDC.
Detta system erbjuder förbättringar vad gäller säkerhet och körkomfort. Din fördel är att iDC identifierar risksituationer tidigt och reagerar automatiskt innan det uppstår kritiska situationer.

BPW RONDO – Ståltorsionsaxel (eng)

BPW Ståltorsionsaxlar med bästa prestanda.
Ståltorsionsboggin med lastutjämning ger unika köregenskaper, högsta komfort och säkerhet.

Kontaktpersoner Teknik


Claes Troedsson
Teknikchef
Tel. +46 431-45 88 26
E-post

Thomas Bruchhausen
Teknisk support
Tel. +46 0431-45 88 24
E-post

Niclas Nydahl
Teknisk support
Tel. +46 431-45 88 27
E-post

Michael Halling
Kvalitets- och reklamationsansvarig
Tel. +46 0431-45 88 22
E-post

Sök

Foma på Facebook

Nyhetsbrev