Hållbar utveckling över generationer » 10_principer