Inlägg med etikett: ‘eSolution’

Hållbar utveckling över generationer

FNs Global Compact är världens största hållbarhetsinitiativ för företag. Global Compact uppmuntrar de deltagande företagen att ta initiativ och avsätta resurser för att främja de olika principerna.Dessa är tre av de tio principerna i FNs Global Compact:

Läs vidare…

Sök