IDEM/Telematik

Produkter till släpfordon och påhängsvagnar

Gateway BASIC
Gateway PRO
TPMS
AirSave
Cargofleet 3 

TC Trailer Gateway Basic

TC Trailer Gateway BASIC är det prisvärda sättet att komma igång med telematik. Det flexibla, modulära systemet kan anpassas individuellt efter dina krav och ger en mängd information. Genom att lägga till olika hubbar kan du överföra en mängd olika typer av data såsom position, temperatur, däcktryck.

 • Spårning
 • Satellitpositionering
 • Geofence
 • Ruttövervakning
 • Lagerhantering
 • Underhåll
 • Servicedata
 • Batteriuppvärmning
 • EBS-data

TC Trailer Gateway PRO

Gateway Pro är en telamatikbox som är speciellt framtagen av BPW och företaget idem telematics för att spåra släpvagnar och påhängsvagnar. Finns även lösningar för lastbilar. Beroende på dina behov kan dessa funktioner utökas via tilläggsmoduler.

 • GSM/GPRS-teknik och GPS-mottagare med hög känslighet
 • 4G-anslutning
 • Bluetooth
 • Wifi
 • Antenn för TPMS sensorer 433 Mhz
 • Anslutning till bromssystemet EBS
 • Anslutning till kylaggregaten och till temperatursensorerna
 • Temperatursensorn är godkänd enligt den europeiska normen EN 12830
 • TPMS-modul för övervakning av däcktryck och däcktemperatur
 • Laddbart internt batteri för kontinuerlig kommunikation i fristående läge
 • Batteriuppvärmning
 • Installation på fabrik eller vid eftermontering och för alla fordonsmärken

TPMS

Tack vare den kontinuerliga däckövervakningen kommer du alltid att vara medveten om däckens tryck och temperatur. Du kan välja att meddelas via larm i händelse av avvikelser från de inställda värdena, samtidigt som du kan se hur långt varje fordon har kört.

 • Modul ansluten till gateway PRO & Gateway Basic
 • Övervakning vid stigande axeltemperatur (undvika ett eventuellt pågående axelhaveri)
 • Kontroll av däcktryck och däcktemperatur i realtid
 • Underhållsrapport
 • Larmfunktion – Hög temperatur, lågt eller högt lufttryck

BPW AirSave 

Koppla till AirSave däcktrycksövervakningssystem från BPW till Idems cargofleet 3-portal för att få full översyn över dina fordons däcktryck. AirSave-systemet säkerställer att standard-lufttrycket i däcken hålls på en konstant nivå. Detta minskar bränsle-
förbrukningen och däckslitaget avsevärt och ökar trafiksäkerheten. 

 • Förhindrar oplanerade stopp
 • Minskar driftskostnader
 • Kräver litet underhåll
 • Förhindrar luftförluster och potentiella däckexplosioner
 • Direktlarmfunktion i Cargofleet 3-portalen
 • Direktinformation till föraren via Cargofleet Driver App
 • Släpvagnens däcktrycksstatus är tillgängligt dygnet runt 24/7

Idem telematics - Cargofleet 3 portal

Downloads