IDEM/Telematik

Produkter till släpfordon och påhängsvagnar

Gateway BASIC
Gateway PRO
TPMS
AirSave
Cargofleet 3 

Produkter till släpfordon och påhängsvagnar

Idem telematics fra BPW

Innovative og ledende I europa innefor kjøretøy telematikk. Kåret til vinner av årets telematikk system 2021.

TC Truck

Enkel sporing av lastebilen eller med full oversikt med temperaturer i TC Truck Cool. Valgene er mange og idem systemene er gode. Spesielt for kjøl/frys transporter så har mange Norske transportører valgt idem TC Truck Cool systemet. 

TC Trailer Gateway Basic og Gateway PRO

Gateway spesiallaget for tilhengere med innebygget WI-FI (2G/4G SIM kort). Sanntidsovervåkning av dekktrykk og dekk temperatur med TPMS felg sensorer. Kan også kobles opp på lastebil med TPMS.

Enkel montering på ramme for enkel tilkobling med kabler tilpasset EBS enheten på hengeren. Aktivering av ønskede tjenester.

CF3 – Cargofleet 3 portal for kunde.

Nettbasert kundeportal (PC, Lap-Top, nettbrett, mobil) App – Android basert app for sjåfører/kunde. (Android enheter; chromebook, nettbrett og mobil)

Idem telematics gateway

 • EBS data; egenvekt, lastet vekt, km. stand, spenning m.m.
 • GPS data; track & trace, lokasjon, hastighet, kjørerute m/historikk, i drift eller parkert, geofence m.m.
 • TPMS: Dekktrykk og dekktemperatur overvåkning med TPMS felg sensor.
 • TPMS: Dekktrykk overvåkning med TPMS ventilsensor.
 • Koblingsstatus for bil & henger med sensor 0303077.
 • Temperatur: Sensor overvåkning av kjøle-/fryse temperaturer m/lagring m.m.
 • EBPMS data og historikk.
 • Bremsekloss slitasje overvåkning.
 • App tilgang.
 • API data. SOAP og REST – push og/eller pull.
 • White Label for OE byggere.
 • Enkel montering og installasjon.
 • Plug & Play.

Passer for alle varebiler, lastebiler og tilhengere.

BPW AirSave

Koble AirSave dekktrykkovervåkingssystemet fra BPW til idem cargofleet 3 portalen for å få full oversikt over kjøretøyets dekktrykk. AirSave-systemet sørger for at standard lufttrykk i dekkene holdes på et konstant nivå. Dette reduserer CO2 utslippet, drivstoff forbruket og dekkslitasje betydelig og øker samtidig trafikksikkerheten.

AirSave fordeler

 • Reduserer CO2 utslippet
 • Reduserer drivstoff forbruket (1%)
 • Reduserer dekkslitasjen
 • Forhindrer uplanlagte stopp
 • Reduserer driftskostnader
 • Krever lite vedlikehold
 • Forhindrer lufttap og potensielle dekkeksplosjoner
 • Direkte alarmfunksjon i Cargofleet 3 portalen
 • Direkte informasjon til sjåføren via Cargofleet Driver-appen

Tilhengerens dekktrykkstatus er tilgjengelig 24/7/365 med idem telematikk tilkoblet

TPMS

Tack vare den kontinuerliga däckövervakningen kommer du alltid att vara medveten om däckens tryck och temperatur. Du kan välja att meddelas via larm i händelse av avvikelser från de inställda värdena, samtidigt som du kan se hur långt varje fordon har kört.

 • Modul ansluten till gateway PRO & Gateway Basic
 • Övervakning vid stigande axeltemperatur (undvika ett eventuellt pågående axelhaveri)
 • Kontroll av däcktryck och däcktemperatur i realtid
 • Underhållsrapport
 • Larmfunktion – Hög temperatur, lågt eller högt lufttryck

BPW AirSave 

Koppla till AirSave däcktrycksövervakningssystem från BPW till Idems cargofleet 3-portal för att få full översyn över dina fordons däcktryck. AirSave-systemet säkerställer att standard-lufttrycket i däcken hålls på en konstant nivå. Detta minskar bränsle-
förbrukningen och däckslitaget avsevärt och ökar trafiksäkerheten. 

 • Förhindrar oplanerade stopp
 • Minskar driftskostnader
 • Kräver litet underhåll
 • Förhindrar luftförluster och potentiella däckexplosioner
 • Direktlarmfunktion i Cargofleet 3-portalen
 • Direktinformation till föraren via Cargofleet Driver App
 • Släpvagnens däcktrycksstatus är tillgängligt dygnet runt 24/7

Idem telematics - Cargofleet 3 portal

Downloads