DET SJÄLVKLARA VALET
AV AXLAR OCH TILLBEHÖR
I FORDONSBRANSCHEN

DET SJÄLVKLARA VALET AV AXLAR
OCH TILLBEHÖR I FORDONSBRANSCHEN

ETT URVAL FRÅN VÅRT SORTIMENT

Släpfordon och påhängsvagnar

Nyheter

Klimatvänliga transporter

BPW produkter uppfyller kraven

JOST FA 025

Nytt stödben i "Drop Leg" -utförande

BPW AirSave

Optimalt däcktryck förbättrar trafiksäkerheten och minskar kostnaderna

BPW iGurt

Med iGurt från BPW har du
kontroll över din last, hela vägen

Senaste från Teknikavdelningen

Nytt tekniskt dokument

Installations- och bruksanvisning
BPW AirSave

Den nya manualen till BPW AirSave är bra att ha tillgänglig när man söker reservdelar och alla olika satser som finns tillgängliga för olika axlar och varianter. Det är även bra beskrivningar av hur systemet monteras och hur det fungerar.
För att öppna dokumentet, klicka på bilden till vänster. Du hittar all vår servicelitteratur under Downloads i huvudmenyn.

Har du de senast uppdaterade trycksakerna?

BPW servicelitteratur

Garantidokument ECO Plus Luftfjädrade axelsystem med benämning BPW-GD-ECO Plus 39092101s är den senaste versionen av garantidokumentet som ersätter alla tidigare versionen.

Underhållsföreskrifter för BPW släpvagnar och axelaggregat med benämning BPW-W 33112101s är den senaste versionen av underhållsföreskrifterna som ersätter alla tidigare versionen.
För att öppna dokumentet, klicka på en av bilderna till vänster.