WAP Ståltorsionsaxlar

WAP Ståltorsionsaxlar

FOMA erbjuder släpvagnsaxlar och tillbehör från den tyska axeltillverkaren WAP Fahrzeugtechnik GmbH. WAP axlar är anpassade för olika typer av belastningar och erbjuder högsta möjliga fjädringskomfort.

WAP Ståltorsionsaxlar - Enkelaxlar

WAD 100 B, WAD 135 B, WAD 150 B, WAD 180 B

 • Godkänd för 130 km/h
 • Levereras med stötdämparfäste
 • Galvaniserad axelkropp
 • 5-bultad hjulanslutning som standard
 • Levereras med rostfria bromswire
 • Levereras med hjulbultar monterade
  som standard

Ståltorsionsaxlar ger en maximal fjädringskomfort under släpets hela livslängd, även vid konstant fullast.

Ståltorsionsaxlar har ett fjädringssystem som består av sammansatta stålstavar, torsionsstavar, placerade i mitten av axelröret. Fjädringen uppstår genom att torsionsstavarna vrids när axellasten ökar. Torsionsstavarna utsätts då för vridkrafter och ger en linjär fjädringskurva oavsett belastning.

Ståltorsionsfjädring i jämförelse med konventionell gummifjädring absorberar stötar bättre. På så sätt minskar belastningen på chassi, kaross, inredning och last med upp till 25%. Ytterligare fördel är låg vikt vilket innebär en högre nyttolast.

Fördelar med ståltorsionsaxlar

 • Stabil, komfortabel körning
  Ståltorsionsfjädringen absorberar stötar bättre än gummifjädringen. Man har alltid samma komfortabla fjädring oberoende av hur axeln belastas. Detta ger högsta komfort och köregenskaper i alla belastningsläge.

 • Enkelt underhåll
  Underhållsfria kompaktlager garanterar lång livslängd. De är smörjda med specialfett och är skyddade från smuts och fukt. Fjädringen är underhållsfri, endast glidlagringen måste smörjas regelbundet.

 • Låg vikt, högre nyttolast
 • Justerbar höjd
  Svängarmarna kan vid behov justeras steglöst genom splines på torsionsstaven, vilket möjliggör en variabel höjdjustering.

 • Galvaniserad axelkropp
  Den varmgalvade axelkroppen garanterar optimalt korrosionsskydd.

 • Extra lång livslängd
  Eftersom fjädringen inte ”sätter sig” som på en gummifjädring, bibehålls stabila toe-in och camber värden och därmed minskar däckslitage.

WAP Ståltorsionsaxlar - Boggi med lastutjämning

WADT 27 LB, WADT 30 LB, WADT 35 LB

 • Godkänd för 130 km/h
 • Levereras med stötdämparfäste
 • Galvaniserad axelkropp
 • 5-bultad hjulanslutning som standard
 • Levereras med rostfria bromswire för boggi
 • Levereras med hjulbultar monterade
  som standard

Boggiaxlar består av ståltorsionsaxlar sammanlänkade av utjämningsstag för lastutjämning.
Lastutjämning innebär en lastfördelning mellan de två axlarna. Genom lastutjämning har hjulen alltid perfekt kontakt till vägbanan även om den är ojämn. När släpet exempelvis kör upp för en trottoarkant med främre hjulet hjälper i samma ögonblick det bakre hjulet till att lyfta släpet.

Detta leder till en jämnare gång och framförallt till en utjämning av lastvikten mellan axlarna. Boggikonstruktionen hjälper även till att minimera krängningen i kurvor vilket ger förbättrade vägegenskaper.

Fördelar med ståltorsionsboggiaxlar

 • Minskad påfrestning på axlar, ram, chassi,
  kaross och inredning
  Lastutjämning minskar krafterna som påverkar chassit och hela husvagnen, och därmed ökar husvagnens livslängd.

 • Linjär fjädring
  ger likadan fjädring oavsett belastning.
 • Högsta komfort och trafiksäkerhet
  Genom lastutjämning har hjulen alltid perfekt kontakt till vägbanan även om den är ojämn.

 • Optimalt rostskydd
  Varmgalvade axelkroppar, axelplåtar och utjämningsstag garanterar optimal korrosionsskydd.

Hur fungerar lastutjämning?

Lastutjämning innebär en lastfördelning mellan de två axlarna.

Tandemmontage

Konventionell tandem utan lastutjämning
Vid körning över hinder och på ojämn väg, samt om bilens dragkula ej är i samma nivå som släpets koppling, förlorar den obelastade axeln kontakt till körbanan. Hela vikten bärs bara av en axel. Detta ger ogynnsamma påfrestningar på chassit och hela husvagnen, vilket kan påverka väghållningen och köregenskaper negativt!

Boggi med lastutjämning

Boggi axel med lastutjämning
Vid körning över hinder och på ojämn vägbana, vägbana samt om bilens dragkula ej är i samma nivå som släpets koppling, är båda axlar alltid jämnt belastade och kraften blir jämnt fördelad mellan dem. Detta ger optimal kraftfördelning och är därmed skonsamt mot chassi, kaross och last. Ger optimal väghållning och köregenskaper!

Downloads

Relaterade Nyheter