Tridec

Produkter till släpfordon och påhängsvagnar

Mekaniskt styrsystem
Hydrauliskt 
styrsystem
Elektroniskt 
styrsystem
Individuell hjulupphängning

FOMA är en stolt återförsäljare av Tridec-produkter i Sverige.

1990 grundades TRIDEC i Eindhoven i Holland och har sedan dess växt till en av de ledande tillverkarna av styrsystem till tvångsstyrda axlar och specialhjulupphängningar till trailers och släpvagnar.

Produktutbudet omfattar mekaniska, hydrauliska och elektroniska styrsystem för släpfordon samt individuella hjulupphängningar. Tridec ingår sedan 2008 i Jost-koncernen och FOMA är sedan dess TRIDECs svenska representant på marknaden.

Det kan finnas flera olika anledningar till att välja styrbara axlar på sin trailer. Faktorer som påverkas är t ex manövrerbarhet, flexibilitet, däckslitage, bränsleförbrukning. Det kan också vara en förutsättning för att klara lagkraven vad gäller kurvtagningsförmåga.

Produkter

Mekanisk styrning

TRIDECs enklaste system, TD, är ett mekaniskt system för att styra en eller två axlar. Detta system ser man t ex på så kallade citytrailers, som ska klara distributionsuppdrag i trånga miljöer. Ett mekaniskt styrsystem är konstruerat för ett minimalt underhållsbehov.

Andra system inom kategorin mekanisk styrning är TD-X samt TR & TR-X. De sistnämnda används främst för tunga distributionsuppdrag,
t ex vid transport av bygg- och anläggningsmaterial. Det här mekaniska systemet kan styra upp till 3 axlar.

BTRG system är speciellt utformat för silo- och bulkvagnar för att styra en eller två axlar.  

Hydraulisk styrning

Hydrauliskt styrsystem används vanligen på trailers, som är avsedda för last som är ovanligt lång, bred och/eller tung. Det kan vara trailers med många axlar, som behöver tvångsstyras för att garantera tillräcklig manövrerbarhet.
Styrsystem kan även möjliggöra tillträde till platser, som annars är svåra eller omöjliga att nå med en normal trailer. Med systemen HS, HF och HF-E kan man styra flera axlar för tunga transporter. Man kan även styra axlarna med fjärrkontroll för att ytterligare öka manövreringsförmågan vid t ex backning.

Elektronisk styrning

Det elektroniska styrsystemet Tridec EF-S innebär små inbyggnadsmått och kan monteras till alla fabrikat av släpvagnsaxlar med singel- och dubbelmontage. Detta system reagerar på minsta vinkelförändring utan fördröjning, vilket innebär att styrvinklarna är korrekta i alla situationer. EF-S lämpar sig för släpfordon med mycket begränsat monteringsutrymme och lägre körhöjd, som t ex svanhalstrailer. Systemet går snabbt och enkelt att installera

Specialupphängning

TRIDEC har även utvecklat individuella hjulupphängningar som t ex används för trailers avsedda för transporter av höga betong- och glaselement. De kan även användas för trailers med dubbla lastplan och biltransporter där en extremt låg golvhöjd önskas.

Hemsida

Utbildningsvideo

Nedan följer en kort film med beskrivning av det nya elektroniska styrsystemet EF-S.