Axlar & chassi till lätta släp

Produkter till lätta släp

Komplett leverantör av lätta axlar

Vi erbjuder släpvagnsaxlar och tillbehör från den tyska axeltillverkaren WAP Fahrzeugtechnik GmbH. I vårt produktprogram hittar du ett brett sortiment av axlar, bromssystem, upphängningar, draganordningar och chassin.

FOMA deltar aktivt i den ständiga utveckling som bedrivs i samarbete med släpvagnstillverkare, branschförbund och myndigheter (t.ex. Transportstyrelsen). Kontakta oss gärna för mer information.

Axlar till lätta släpvagnar

WAP axlar är anpassade för olika typer av belastningar och erbjuder högsta möjliga fjädringskomfort.

Gummifjäderaxlar dämpar optimalt de svängningar som uppträder under färd p g a ojämnheter i vägbanan. Ståltorsionsaxlar ger en maximal fjädringskomfort under släpets hela livslängd, även vid konstant fullast. Spiralfjäderaxlar med individuell fjädring för varje hjul vid exempelvis transport av känslig last. Valet av fjädringstyp beror på kundens önskemål och axelns användningsområde.

WAP tillverkar ovanstående axeltyper som enkelaxel alternativt tandem eller boggi. Bromsade axlar levereras för totalvikter från 550 kg till 3500 kg och obromsade axlar levereras som standard för totalvikter från 500 kg till 1800 kg.

Ståltorsionsaxlar

Läs mer om WAP ståltorsionsaxlar här.

Bild på WAP ståltorsionsaxlar

Fjädringar till lätta släpvagnar

Valet av fjädringstyp beror på kundens önskemål och axelns användningsområde.

Gummifjädring - Robust och beprövad på marknaden

WAP gummifjädring är robust och beprövad på marknaden. Stötar som uppkommer p g a ojämnheter i körbanan dämpas på bäst möjliga sättet. Det medför att din släpvagn alltid dras enkelt och säkert. Den hållbara gummifjädringen innebär goda köregenskaper under alla situationer.

Gummifjäderaxlarnas dämpningsfunktion kommer av att fyra gummistavar pressas in i det utrymme som bildas mellan svängarmens guiderör, som sitter med 45° offset inuti axelröret. Fjädringsfunktionen uppstår genom att svängarmens guiderör vrids gentemot axelkroppens insida vilket gör att gummistavarna komprimeras. Detta ger en progressiv fjädring med utmärkta dämpningsegenskaper.

Fördelar med gummifjäderaxlar

 • Underhållsfri
 • Lämplig för fordon där lastvikten är varierande
 • Enkel och pålitlig konstruktion
 • Behöver ej vägstötdämpare

Ståltorsionsfjädring

I jämförelse med gummifjädringen absorberar ståltorsionsfjädring stötar bättre, vilket innebär att belastningen på släpvagnen minskar. Ytterligare fördel är låg vikt vilket innebär en högre nyttolast

Ståltorsionsaxlar har ett fjädringssystem som består av sammansatta stålstavar, torsionsstavar, placerade i mitten av axelröret. Fjädringen uppstår genom att torsionsstavarna vrids när axellasten ökar. Torsionsstavarna utsätts då för vridkrafter och ger en linjär fjädringskurva oavsett belastning.

Fördelar med ståltorsionsaxlar:

 • Linjär fjädring, ger likadan fjädring oavsett belastning
 • Ger hög komfort
 • Möjlighet till lastutjämning mellan axlarna (boggi)
 • Litet underhållsbehov

Boggi – Ståltorsionsaxlar med lastutjämning

Lastutjämning innebär en lastfördelning mellan två axlar. Genom lastutjämning har hjulen alltid perfekt kontakt till vägbanan även om den är ojämn. Lastutjämning ger optimal komfort, köregenskaper och säkerhet.

Ståltorsionsaxlar sammanlänkade av utjämningsstag för lastutjämning kallas för boggi. Denna konstruktion gör att axlarna kan samverka när underlaget är ojämnt. När släpet exempelvis kör upp för en trottoarkant med främre hjulet hjälper i samma ögonblick det bakre hjulet till att lyfta släpet. Detta leder till en jämnare gång och framförallt till en utjämning av lastvikten mellan axlarna. Boggikonstruktionen hjälper även till att minimera krängningen i kurvor vilket ger förbättrade vägegenskaper.

Fördelar med boggi-ståltorsionsaxlar:

 • Linjär fjädring, ger likadan fjädring oavsett belastning
 • Ger oöverträffad komfort
 • Ökad säkerhet
 • Korrekt axelbelastning vid lastutjämning

Spiralfjädring

Fjädringen tillhandahålls av en spiralformad fjäder, som är placerad bakom mitten av hjulet. Vägstötdämpare begränsar axelns pendling och ger en behaglig färd. Pendelarmen är individuellt upphängd i gummi/metallbussningar och utgör en kompakt, utrymmesbesparande design tack vare den unika fjädringstypen.

Fördelar med spiralfjäderaxlar:

 • Individuell fjädring på varje hjul
 • Ger oöverträffad komfort
 • Stabil gång oavsett underlag
 • Enormt följsam i kurvor

Draganordningar till lätta släp

I FOMAs sortiment hittar du bl a V-drag till obromsade släpvagnar samt universaldragbalkar med justerbart vinkelfäste som tillval.

Påskjutsbromsar

I FOMAs sortiment hittar du påskjutsbroms, för bl a V-drag, som kan monteras över- eller undermonterad, påskjutsbroms för centrumdrag och steglöst ställbar påskjutsbroms.

Den nya uppdaterade versionen har ett patenterat vridhandtag som underlättar hanteringen. Kugghjulssegmentet finns kvar som innan.      

Produkter utöver ovan: Bromsvajrar, Axeltappar, Utjämningsok, Hjulbromsar, Fästen

Ny påskjutsbroms WAP

Hemsida