Teknisk information

Riktlinjer för svetsning på BPW axelkroppar (00-01-79.pdf)
Kontroll av axelinställning med laserutrustning (00-04-79.pdf)
Hjulvinklar (00-05-03.pdf)
Lasermätning – axelinställning (00-29-89.pdf)
Skador på sensorer för ABS (00-34-90.pdf)
Bultförband i främre fäste för luftfjädring (00-38-92.pdf)
BPW luftfjäderbälg (00-42-94.pdf)
Typskyltar på gummi- och ståltorsionsaxlar (00-43-95.pdf)
Förstärkning av främre luftfjäderfäste (00-46-96.pdf)
Servicerekommendation för BPW-axlar med ECO-lagring (00-47-98.pdf)
Reparationsanvisning axelkroppar luftfjädring, montering dubbelplattsystem (00-48-02.pdf)
Byte av stödring med grovsmutstätning på skivbromsade axlar (00-49-99.pdf)
Kontroll bromsbelägg skivbroms (00-50-99.pdf)
Bromscylindrar – BPW skivbromsar (00-52-99.pdf)
Monteringsanvisning täckplåt SB 4345 på bladfjädrade axlar (00-54-99.pdf)
Montering av täckplåt på skivbroms SB 3745 (19,5”) (00-55-99.pdf)
ECO-plus axlar (00-57-01.pdf)
Rikttider för arbeten på BPW-axlar och fjädersystem (00-58-01.pdf)
Byte av främre pendelarmar på ståltorsionsboggie (00-59-01.pdf)
Centreringshylsor på hjulbult vid mittcentrerade nav-BPW axlar (00-60-01.pdf)
Hjullager till ECOplus (00-61-01.pdf)
Justerbart främre fäste – BPW luftfjädring (00-62-01.pdf)
Skivbromsfäste – BPW axlar (00-63-01.pdf)
Främre fäste för BPW-luftfjädring (00-64-03.pdf)
Kontroll av stötdämparfunktion (00-65-04.pdf)
Främre fäste med löst monterbara slitplåtar (00-66-04.pdf)
Ändring 14 t nav (ej ECO) (00-67-04.pdf)
Monteringsanvisning axlar med AL II luftfjädring (00-68-04.pdf)
Hjulbultar för ECOPlus-nav med åtta hjulbultar med delningsdiameter 275 mm (00-69-05.pdf)
Fixerplatta nr 03.001.14.91.0 (00-70-05.pdf)
Ny generation navtätning för ECOPlus-axlar (00-71-05.pdf)
Reparationsanvisning, fjäderinfästning med 70 mm bred fjäder (00-72-09.pdf)
Fjäderkrampor till BPW luftfjädring AL II (70 mm bred fjäder) (00-73-08.pdf)