Om BPW Bergische Achsen

Mer än 120 år BPW. Tiderna förändras.

Miljömedvetande, engagerade medarbetare och senaste teknik har en lång tradition hos BPW. För mer än 120 år sedan utvecklades och tillverkades den första axeln. Sedan dess står nyutveckling och produktförbättringar på dagordningen hos BPW.

BPWs historia

BPW har en lång företagshistoria.

1898

BPW grundades som Bergische Patentachsenfabrik GmbH i Wiehl. De första produkterna var smörjaxlar för lantbruksvagnar och patentaxlar för droskor. Medan smörjaxlarnas axeltappar regelbundet måste eftersmörjas med fett har patentaxlarna en långtidssmörjning.

Upptäck BPWs företagshistoria på BPWs hemsida

Historiska bilder

Hemsida