Om BPW Bergische Achsen

BPW - 125 års-jubileum

2023 är ett mycket speciellt år för BPW Bergische Achsen KG. Det är nämligen året då BPW firar 125 års-jubileum. Bergische Patentachsenfabrik GmbH Wiehl grundades den 15 juli 1898.

Miljömedvetande, engagerade medarbetare och senaste teknik har en lång tradition hos BPW. För 125 år sedan utvecklades och tillverkades den första axeln. Sedan dess står nyutveckling och produktförbättringar på dagordningen hos BPW.

BPWs historia

BPW har en lång företagshistoria.

1898

BPW grundades som Bergische Patentachsenfabrik GmbH i Wiehl. De första produkterna var smörjaxlar för lantbruksvagnar och patentaxlar för droskor. Medan smörjaxlarnas axeltappar regelbundet måste eftersmörjas med fett har patentaxlarna en långtidssmörjning.

Upptäck BPWs företagshistoria på BPWs hemsida

Historiska bilder

Hemsida