Minimal visselblåsarpolicy

Nedan kan du läsa en sammanfattad version av vår ”Visselblåsarpolicy”. Du hittar fullständig version längst ned på denna sidan eller under fliken Policys i sidfoten.

Varför visselblåsa?
På BPW Sverige med dotterbolag strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: Visslan – BPW Sverige (visslan-report.se)

Vem kan rapportera?
Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom BPW Sverige med dotterbolag. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?
Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?
Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Har du fler frågor? 
Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs dokumenten nedan. Du hittar dem även under under fliken Policys i sidfoten.

Policys