BPW Active Reverse Control - det smarta styrsystemet för BPWs medspårande axlar

Miljöbild som visar lastbilssläp som backar

Produkter till släpfordon och påhängsvagnar

BPW Active Reverse Control

Produktbild BPW Active Reverse Control
Bild som visar BPW Active Reverse Control

BPW Active Reverse Control (ARC) – lika lätt att backa som att köra framåt

Äntligen slipper lastbilsförare slita för att backa en fullastad trailer. Tack vare det smarta styrsystemet för BPWs medspårande axlar – BPW Active Reverse Control, som förkortas till ARC, kan alla bli mästare på manövrering.

Släpfordon utrustade med medspårande axlar följer nästan exakt i dragfordonets bana. Medspårande axlarna (LL), som också ligger till grund för snurrstolar på kontor och kundvagnar, ger trailern en unik kurvtagningsförmåga och otroligt snäv svängradie, vilket sparar både bränsle och däck. Detta medför att sidkrafterna som uppstår i däcken fördelas jämnt mellan alla axlar. Enligt tester kan man, tack vare den förbättrade svängradien, spara cirka 1000 liter diesel och fyra däck, vid en årlig körsträcka på 100 000 kilometer.

Fram tills nu kunde man använda styrfunktionen endast vid körningen framåt. Tack vare BPWs Active Reverse Control kan hanteringen av släpfordonet ske även vid backning.

Det prisbelönade BPW Active Reverse Control styrsystemet

BPW Active Reverse Control (ARC) är ett elektrohydrauliskt extra styrsystem för BPWs medspårande axlar. Det extra styrsystemet styr den medspårande axeln automatiskt när man manövrerar fordonet. Regleringsprocessen är elektronisk, styrprocessen är hydraulisk.

Systemet, som kom tvåa i kategorin ”Trailer Innovation Award 2019” på IAA mässan för nyttofordon, består av en styrenhet, en hydraulikenhet och en styrcylinder med integrerad spårningssensor. Styrcylindern är monterad på den medspårande axeln och drivs via hydraulikenheten med tank. 

Detta system används endast vid backmanövrer vid rangering och i kombination med en medspårande axel. När föraren lägger i backväxeln aktiveras styrningen via backljusen, rotationshastighetsgivaren och rotationsriktningsgivaren. Styrenheten använder innovativ sensorteknik som automatiskt upptäcker styrningens riktning och vinkel.

"Fordon med aktiva styrsystem är skräddarsydda lösningar. Vi ville erbjuda en produkt som perfekt kompletterar vår portfölj och underlättar installationen och integrationen i befintliga fordonskoncept," berättar Bernhard Rossenbach, produktchef på BPW.

Enkelt att installera

Det kompakta systemet behöver inget separat godkännande och kan installeras på bara ett par timmar. BPW Active Reverse Control går att eftermontera, beroende på axel. Systemet finns även för lågbyggda trailers.

Enligt Daniel Dautzenberg, chef för konstruktion och utveckling på fordonstillverkaren Schwarzmüller där det första hjälpstyrsystemet togs i drift 2018, är BPWs Active Reverse Control det första verkliga Plug & Play-systemet bland hjälpstyrsystemen på marknaden.

"Tack vare att axeln hade förberetts och förmonterats på fabriken, gick installationen och idrifttagningen både snabbt och enkelt. När fordonsparametrarna hade matats in, imponerade systemet på oss med snabb responstid, både under provkörning och i drift.”

Illustration som visar hur BPW Active Reverse Control kopplas och fungerar

BPW ARC består av:

 1. Systemets styr- och hydraulikenhet
 2. BPW medspårande axel (LL) med styrcylinder och sensorer
 3. Elektriska ledningar mellan medspårande axel och ARC-systemets styr- och hydraulikenhet
 4. Varningslampa
 5. Hydraulledningar (tillval från BPW)
 6. Strömkabel (tillval från BPW)
 7. Radiofjärrkontroll (tillval från BPW)

Varför skall du investera i BPW Active Reverse Control?

 • Styrsystemet förbättrar manövrerbarhet och effektivitet för ekipaget och minskar risken för skador
 • Systemet är helautomatiskt men vid behov kan styras även manuellt
 • Den låga vikten i jämförelse med konventionella styrsystem medför extra nyttolast
 • Tack vare den förbättrade svängradien sparar du både bränsle och fyra däck
 • På grund av den smidiga plug-and-play-lösningen, den servicevänliga appen och fabriksförberedda axlar är BPW Active Reverse Control systemet enkelt att installera
Illustration produktbild Active Reverse Control

Downloads

Produktvideo