Om Motorex

motorex

Produkter från Motorex

Motoroljor
Transmissionsoljor
Smörjfett
Rengöringsmedel
Sprayer
Kylarvätskor

Rengöringsmedel
Kylarvätskor
Kompressoroljor
Vajersmörjmedel
Tryckluftsborroljor
Formoljor

Motorex - ett starkt varumärke som kombinerar innovation och tradition

Släpis erbjuder ett omfattande sortimentet från MOTOREX med produkter för varje smörjtekniskt behov. Produktutbudet sträcker sig från motorolja och växellådsolja till smörjolja för alla motortyper via bromsvätska och fetter.

Sedan 1917 har Schweiz största oberoende företag för förädling av olja, med säte i Langenthal, forskat om, utvecklat och producerat innovativa smörjmedel och kemisk-tekniska produkter. Tribologispecialister, ingenjörer, kemister, tekniker och marknadsförare arbetar oavbrutet för MOTOREX ledande ställning. MOTOREX har gjort sig ett välkänt namn världen över och är idag synonymt med såväl framgångar inom racingsporten, som toppkvalitet och spjutspetsteknologi.

Den perfekta lösningen

Genom att välja MOTOREX kan man vara säker på att få exakt rätt produkt för varje smörjtekniskt behov. Hög kvalitet är ett krav som MOTOREX alltid har ställt på sina produkter i alla prissegment. Dessa principer banar väg för ständig utveckling hos MOTOREX.

En pålitlig partner för människor och miljö

Tillverkning av kemisk-tekniska produkter ställer höga krav och ansvarstagande. Ett samvetsgrant samspel mellan människa och miljö återspeglas i MOTOREX produkter och tjänster, samt affärsframgångar under många år.

Löpande kvalitetskontroller

Efter varje tillverkningsprocess kontrolleras produktkvaliteten för godkännande. Därefter sparas ett referensprov som laboratoriet sedan har tillgång till i åratal. MOTOREX är certifierade enligt ISO 9001 och miljönorm ISO 14001 vilket möjliggör en exakt kvalitetsmätning.

Transport: MOTOREX TRUCK LINE
Motoroljor, Transmissionsoljor, Smörjfett, Rengöringsmedel, Sprayer, Kylarvätskor, Tillsatser, Rengöring & Vård

Entreprenad: MOTOREX CONSTRUCTION LINE
Motoroljor, Transmissionsoljor, Hydrauloljor, Smörjfett, Rengöringsmedel, Sprayer, Kylarvätskor, Tillsatser, Kompressoroljor, Vajersmörjmedel, Tryckluftsborroljor, Formoljor

Hemsida