BPW AirSave: Optimalt däcktryck förbättrar trafiksäkerheten och minskar kostnaderna

BPW AirSave: Optimalt däcktryck förbättrar trafiksäkerheten och minskar kostnaderna

Däcken är viktiga komponenter på fordonet. Forskning visar att 32 procent av lastbilarnas totala stilleståndstid orsakas av däckproblem. BPW AirSave är ett revolutionerande system, framtaget för släp- och påhängsvagnar, som automatiskt reglerar lufttrycken i däcken.

BPW AirSave är ett automatiskt system som har utvecklats för att hjälpa transportföretag och åkerier att minimera risken för olyckor, förhindra driftstopp, spara bränsle och minska CO²-utsläpp.

Systemet övervakar kontinuerligt däckens kalibreringstryck. Vid minskat lufttryck i något av däcken blinkar en LED-indikator som informerar föraren om problemet.

Systemet fyller automatiskt på med luft, från fordonets lufttank, med hjälp av en tryckstegrare och reglerar lufttrycket i däcken. Däcken fylls på med luft genom en speciell anslutning som monteras inuti axeln. 

Tack vare BPW AirSave kan du upptäcka smygande luftförluster innan de hinner störa din verksamhet. På så sätt kan chauffören i god tid köra till en verkstad istället för att behöva stanna på motorvägen.

BPW AirSave är en helt självstyrande lösning som enkelt kan monteras och eftermonteras med minimal insats. Axlarna måste dock vara förberedda för AirSave, från fabrik. Systemet genererar själv ström till LED-indikatorn.

Däcktrycksövervakningssystemet från BPW består av en elektronisk kontrollenhet och en tryckstegrare, som är inställd på 9,1 bar (men går att justera manuellt), samt ett axelkit bestående av en navkåpa, kopplingar och LED-indikator.

BPW AirSave garanterar 100 % kontroll av däckstrycket, 100 % säkerhet och 100 % självstyrande system.

Fördelar med BPW AirSave:

  • Minskar driftskostnader tack vare rätt däcktryck
  • Förbättrar trafiksäkerhen genom att förhindra luftförluster och potentiella däckexplosioner
  • Kräver litet underhåll
  • Förhindrar oplanerade stopp och möjliggör en optimal serviceplanering
Närbild på BPW AirSave monterat
BPW AirSave närbild
Bild på BPW AirSave kontrollbox
BPW AirSave kontrollenhet
Bild på BPW AirSave kit
BPW AirSave axelkit
Relaterade Nyheter