BPW produkter uppfyller kraven för EUs simuleringsverktyg VECTO och de nya CO₂-regleringarna

BPW produkter uppfyller kraven för EUs simuleringsverktyg VECTO och de nya CO₂-regleringarna

Släpfordon har stor inverkan på hur ekonomiska och klimatvänliga transporterna är. EU har också insett detta och från och med 2024 kommer EU att certifiera släpfordon enligt deras CO2-utsläpp.  Med hjälp av VECTO, som är EUs simuleringsprogram, kan fordonstillverkare simulera CO2-utsläppen per fordon. Programmet gör det lättare att jämföra släpfordon och belönar klimatvänlig teknik med en CO2-bonus. 

EU kräver klimatvänliga släpfordon från 2024 och framåt

EU har satt upp ambitiösa klimatmål men transportsektorn lyckas inte nå dessa mål. Vägtransporterna av gods ökar, vilket leder till att även transportfordons CO2-utsläpp ökar. Därför kommer EU, från och med 2024 och framåt, förutom för dragfordon fastställa tröskelvärden även för flottan med släpfordon.

Detta bör minska CO2-utsläppen med 15 procent fram till 2025 och med 30 procent fram till 2030 jämfört med referensperioden 2019/2020. De nya bestämmelserna syftar till att minska koldioxidutsläppen. För att uppnå detta måste fordonstillverkare investera i utveckling av teknik som gör fordonen bränsleeffektivare, eftersom bränsleförbrukningen är direkt kopplad till koldioxidutsläpp. Släpvagnstillverkare som inte uppfyller målen för flottans förbrukning riskerar att få böter.

Man kommer att certifiera 1-axlade till 3-axlade släpfordon, vilket inkluderar alla släpvagnar med lådformade strukturer, till exempel skåpfordon och gardintrailers.

Simuleringsprogrammet "VECTO for Trailers"
(Vehicle Energy Consumption Calculation Tool)

Släpfordons CO2-utsläpp bestäms med hjälp av för detta ändamål speciellt utvecklad mjukvara ”VECTO for Trailers”  (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) som beräknar olika användbara laster och dimensioner, men tar även hänsyn till en rad bonusfaktorer. 

Bonusfaktor på upp till 4,5 procent kan till exempel uppnås genom användning av axellyft och styraxlar och beroende på körcykel. Även användning av lätta chassikomponenter belönas.

BPW gruppen uppfyller EUs klimatskyddsmål för släpfordon

Genom sina släpvagnslösningar, tillsammans med specifika siffror om minskat däckslitage och andra systemfördelar som är relevanta för transportekonomin, har BPW gruppen i flera år bevisat CO2– och bränslebesparingarna. BPW produkter uppfyller redan kraven för VECTO.

BPW är medlem i VECTO-kommittéerna, där man förespråkar att överväga ytterligare förbrukningsreducerande lösningar. Dessa inkluderar bland annat regenerativa bromsar (som under körning genererar kraft för elektriska kylaggregat).

Bernd Rhein, Application Engineering Manager på BPW berättar: ”Det finns fortfarande obesvarade frågor inför den slutgiltiga utformningen av certifieringen. Mer hänsyn till fördelarna med transport skulle vara önskvärt. Bland annat kan transportörer som maximalt utnyttjar de lagligt tillåtna måtten få sämre betyg än ett standardfordon enligt gällande utformningen.

Längre fordonskombinationer och släpvagnar med fler än tre axlar saknar också en definition. Mer finjustering behövs för att realistiskt återspegla dessa fordons ekonomiska faktorer och klimatvänlighet. I princip är vi på väg åt rätt håll. Förordningen är en stor fördel för innovativa fordonstillverkare och deras systempartners. 

Det skapar mer transparens och jämförbarhet, där tidigare försäljningspriset var i fokus. Den nya trailercertifieringen kommer att bli en win-win-situation för vår miljö och för fordonsoperatörer.”

BPW White Paper - Reducing CO₂ and fuel consumption in fleets

I BPWs White Paper kan du läsa om hur innovativ teknik minskar bränsleförbrukningen och CO₂-utsläppen.
Relaterade Nyheter